Postęp prac na ul Jędrzejowskiej (DW742) w czerwcu

W dniu 26.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudowa sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+975 do km 65+245 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”