Postęp prac na ul Jędrzejowskiej (DW742) w czerwcu