Rada Techniczna

Dnia 29.10.2018 odbyła się Rada Techniczna nr 10.

Podczas spotkania omówiona została realizacja kontraktu od momentu jego rozpoczęcia. W październiku ukończone zostały następujące roboty drogowe:

– wycinka drzew w km 62+972 – 65+262 str. Lip – zdjęcie warstwy humusu w km 62+972 = 63+600 str. PiL oraz w km 64+600 = 65+262 str.- frezowanie nawierzchni w km 62+972 : 63+600 str. Li P oraz w km 64+600 – 65+262 str. Li P oraz w km 63+600 – 64+400 str. P

– wykonanie koryta drogi w km 62+972 – 63+600 str. P i L oraz w km 64+600 – 65+262 str. L – wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwy ulepszonego podłoża i mrozoochronnej w km 62+972 – 63+600 str. PiL oraz w km 64+600 – 65+262 str. L

– ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w km 62+972 – 63+600 str. PiL oraz w km 64+600 – 65+262 str. L

– ułożenie warstwy podbudowy mineralno bitumicznej w km 62+972 = 63+600 str. PiL oraz w km 64+600 – 65+262 str. L

Następnie przedstawiony został plan prac na następny miesiąc. Termin następnej rady budowy został ustalony na 30.11.2018.