Postęp prac na ul Jędrzejowskiej (DW742) w maju

W dniu 26.04.2018r. został złożony Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudowa sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 — ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”