Category Archives: Aktualności

Oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy

Drugi etap inwestycji, czyli budowę właściwego odcinka obwodnicy uroczyście rozpoczęto 12 września. W symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty uczestniczyli m.in. (od lewej Barłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski, Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy oraz Mariusz Gosek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 05.08.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 11/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43km, od km ok. 4+053 do km ok. 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa.