Category Archives: Aktualności

Oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy

Drugi etap inwestycji, czyli budowę właściwego odcinka obwodnicy uroczyście rozpoczęto 12 września. W symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty uczestniczyli m.in. (od lewej Barłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski, Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy oraz Mariusz Gosek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 05.08.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 11/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43km, od km ok. 4+053 do km ok. 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Oficjalne rozpoczęcie prac na ulicy Jędrzejowskiej

Marszałek województwa Adam Jarubas, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz burmistrz Włoszoczowy Grzegorz Dziubek oficjalnie  zainaugurowali wczoraj budowę obwodnicy Włoszczowy. Na uroczystości byli też włoszczowscy radni i dziennikarze.

Pracę rozpoczęto od ulicy Jędrzejowskiej, na wysokości włoszczowskiego Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych. Przebudowany zostanie odcinek o długości 2,5 kilometra – od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią do końca obszaru zabudowanego na Podlipiu. Jędrzejowska zostanie poszerzona do 7 metrów, zyska też nową nawierzchnię. Obok drogi powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe. Ulica zyska też nowe oświetlenie.

Marszałek Adam Jarubas podkreślił, że obwodnica Włoszczowy znalazła się w gronie 14 najważniejszych przedsięwzięć drogowych w regionie zatwierdzonych przez Komisję Europejską. – Budżet tego zadania w zakresie wykonawczym to 43,5 miliona złotych, natomiast łącznie z wykupem gruntów to prawie 60 milionów złotych. Znakomita współpraca z burmistrzem Włoszczowy i starostą włoszczowskim, pozwoliła na szybkie opracowanie koncepcji tego zadania, którą współfinansowały obydwa samorządy – powiedział Adam Jarubas.

Remont ulicy Jędrzejowskiej jest pierwszym etapem budowy obwodnicy Włoszczowy. Cała inwestycja ma się zakończyć 31 października 2020 roku.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystego rozpoczęcia robót: http://obwodnicawloszczowy.pl/rozpoczecie-prac/

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Jędrzejowskiej

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na ulicy Jędrzejowskiej zmieniono organizację ruchu: zamknięto jeden pas i wprowadzono ruch wahadłowy.

Remont i rozbudowa fragmentu ulicy ulicy Jedrzejowskiej jest elementem projektu pn. „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”. Całość prac budowlanych ma kosztować ponad 43 miliony złotych, inwestycja ma być zakończona jesienią 2020 roku.