Rada Techniczna

Dnia 31.01.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 12.

Podczas spotkania omówiona została realizacja kontraktu od momentu jego rozpoczęcia. Ze względu na okres zimowy, w styczniu nie były prowadzone roboty budowlane.

Następnie przedstawiony został plan prac na następny miesiąc.