Category Archives: Aktualności

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Włoszczowy

Ponad 43 miliony złotych będzie kosztować budowa pierwszego etapu obwodnicy Włoszczowy i rozbudowa fragmentu ulicy Jedrzejowskiej. W środę 20 grudnia 2017 roku podpisano uroczyście umowę na wykonanie prac budowlanych.

Umowę między Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w firmą Drog-Bud z Częstochowy podpisano
w Urzędzie Miasta i Gminy we Włoszczowie, w obecności marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i wicemarszałka Jana Maćkowiaka. Do zadań wykonawcy inwestycji będzie należało opracowanie dokumentacji projektowej, otrzymanie niezbędnych zezwoleń na budowę, budowa drogi i uzyskanie pozwoleń
na jej użytkowanie. Planowany termin rozpoczęcia prac to 30 rzesnia 2018, a zakończenia – 31 października 2020 roku.

Inwestycja ma odciążyć od ruchu tranzytowego centrum Włoszczowy, przez które w ciągu doby przejeżdża kilka tysięcy samochodów. W tym celu powstanie nowy, liczący ok. 7,4 kilometra długości odcinek drogi wojewódzkiej 786 Kielce – Częstochowa, który pobiegnie wschodnimi i północnymi obrzeżami miasta. Budowa obwodnicy rozpocznie się od drogi powiatowej w Łachowie w kierunku wschodnim i zakończy przed mostem na Czarnej Strudze w okolicach Beliny. W ramach inwestycji tego zadania zostanie też przebudowane ok. 2,3 kilometra drogi wojewódzkiej 742 (ulicy Jędrzejowskiej), którą obwodnica przetnie.

Wartość inwestycji to ok 43 milionów złotych. 85 procent wartości inwestycji będzie sfinansowane z środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Reszta pochodzi ze środków krajowych, będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.