Category Archives: Aktualności

Oficjalne rozpoczęcie prac na ulicy Jędrzejowskiej

Marszałek województwa Adam Jarubas, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz burmistrz Włoszoczowy Grzegorz Dziubek oficjalnie  zainaugurowali wczoraj budowę obwodnicy Włoszczowy. Na uroczystości byli też włoszczowscy radni i dziennikarze.

Pracę rozpoczęto od ulicy Jędrzejowskiej, na wysokości włoszczowskiego Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych. Przebudowany zostanie odcinek o długości 2,5 kilometra – od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią do końca obszaru zabudowanego na Podlipiu. Jędrzejowska zostanie poszerzona do 7 metrów, zyska też nową nawierzchnię. Obok drogi powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe. Ulica zyska też nowe oświetlenie.

Marszałek Adam Jarubas podkreślił, że obwodnica Włoszczowy znalazła się w gronie 14 najważniejszych przedsięwzięć drogowych w regionie zatwierdzonych przez Komisję Europejską. – Budżet tego zadania w zakresie wykonawczym to 43,5 miliona złotych, natomiast łącznie z wykupem gruntów to prawie 60 milionów złotych. Znakomita współpraca z burmistrzem Włoszczowy i starostą włoszczowskim, pozwoliła na szybkie opracowanie koncepcji tego zadania, którą współfinansowały obydwa samorządy – powiedział Adam Jarubas.

Remont ulicy Jędrzejowskiej jest pierwszym etapem budowy obwodnicy Włoszczowy. Cała inwestycja ma się zakończyć 31 października 2020 roku.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystego rozpoczęcia robót: http://obwodnicawloszczowy.pl/rozpoczecie-prac/

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Jędrzejowskiej

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na ulicy Jędrzejowskiej zmieniono organizację ruchu: zamknięto jeden pas i wprowadzono ruch wahadłowy.

Remont i rozbudowa fragmentu ulicy ulicy Jedrzejowskiej jest elementem projektu pn. „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”. Całość prac budowlanych ma kosztować ponad 43 miliony złotych, inwestycja ma być zakończona jesienią 2020 roku.

Przekazanie terenu budowy

W dniu 29.08.2018 roku został przekazany teren budowy dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 od km ok. 62+971,82 do km ok. 65+261,82 wraz 
z budową/przebudową sieci infrastruktury technicznej oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Włoszczowa”, realizowanego w ramach projektu „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”