Przekazanie terenu budowy

W dniu 29.08.2018 roku został przekazany teren budowy dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 od km ok. 62+971,82 do km ok. 65+261,82 wraz 
z budową/przebudową sieci infrastruktury technicznej oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Włoszczowa”, realizowanego w ramach projektu „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”