Zezwolenie na realizację inwestycji

W dniu 16.08.2018r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 13/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 742 od km ok. 62+971,82 do km ok. 65+261,82 wraz z budową/przebudową sieci infrastruktury technicznej oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Włoszczowa.