Rada Techniczna

Dnia 30.11.2018 odbyła się Rada Techniczna nr 11.

Podczas spotkania omówiona została realizacja kontraktu od momentu jego rozpoczęcia. W listopadzie ukończone zostały następujące roboty drogowe i kanalizacyjne:

– wykonanie koryta drogi w km 64+600 – 65+262 str. prawa, km 63+600 – 64+400 str. prawa i lewa

– wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwy ulepszonego podłoża i mrozoochronnej w km 64+600 – 65+262 str. prawa, km 64+600 – 64+400 str. prawa i lewa

– ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w km 64+600 – 65+262 str. prawa, km 63+600 – 64+400 str. prawa i lewa

– ułożenie warstwy podbudowy mineralno bitumicznej w km 64+678 – 65+040 str. prawa, km 63+600 – 64+400 str. prawa, km 64+600 – 64+653 str. prawa, km 65+040 – 65+262 str. prawa

– ułożenie warstwy wiążącej w km 63+505 – 64+400 str. prawa, km64+678 – 64+890 str. prawa, km 64+890 – 65+262 str. prawa, km 64+678 – 65+262 str. lewa, km 63+320 – 63+600 str. lewa

– frezowanie nawierzchni drogi w km 63+600 – 64+400 str. lewa

– rozpoczęto prace brukarskie

– montaż rur osłonowych zabudowanych dla potrzeb przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej W1-W2, W3-W5

– budowa odcinków kanalizacji deszczowej S31-S30 oraz S46 w km 64+300 – 64+400 oraz przykanalików i wpustów deszczowych po prawej stronie zgodnie z kilometrażem

Następnie przedstawiony został plan prac na następny miesiąc.